Poems

Kifungoni

Kwa kuangulia juu mbinguni
na kulia sana kwa matumaini
samawati imeingia
                              mwangu machoni.
Kwa kuota mahindi mashambani
na kulia sana kwa mahuzuni
manjano imeingia
                              mwangu machoni.
 
Waache majemadari waende vitani
Wapenzi waende bustanini
Na waalimu mwao darasani,
            Ama mimi, tasubihi nipeni
            Na kiti cha kale, za zamani
            Niwe vivi nilivyo duniani:
                        bawabu mlangoni
                        katika kingo ya maumivu ya ndani
            maadamu vitabu, sheria na zote dini
zitanihakikishia mauti
                                    nikiwa na njaa au kifungoni.

Share this poem

view comments

Comments (1)

Kayange

I am left speechless, being a Tanzanian living in Canada, I know how Swahili is tricky to translate in any language whether between dialects or English. Dr Katriina Ranne is brilliant. The ability to translate literature without loosing its message and beauty is an art itself and takes the mind of a genius. Thanks Dr Katriina, I hope to enjoy reading the rest of your work.
Kayange.

Leave a comment